Proposta de reformes a les polítiques juvenils

La joventut de la ciutat de València i de la Comunitat Valenciana sent un gran distanciament de la política i les polítiques en les quals no se senten representats. D’una banda existeix una gran desafecció de la classe política, per un altre les polítiques dirigides a la joventut no acaben d’arribar a la majoria de la població. Tots dos factors fonamentals en la construcció d’una perspectiva de futur i emancipació juvenil fan que aquestes persones vegen insatisfetes les seues necessitats i queden desemparats/as al mercat de treball i habitatge. L’educació és el pilar fonamental en la infància i l’adolescència en la construcció de la persona i serveix com a sistema d’integració social per a garantir un futur a totes les persones. L’oci de les persones afavoreixen la construcció de la seua pròpia identitat i quants més mecanismes de desenvolupament personal tinguen accés els joves, generaren una identitat personal i col·lectiva més sòlida que té una relació directa amb la participació.

L’emancipació de la joventut es pot aconseguir si existeix un desenvolupament en cadascuna d’aquestes facetes (educació, ocupació, habitatge i oci) suficient com per a garantir l’estabilitat i confortabilitat el desenvolupament personal de la joventut. Per a intervindre en aquesta situació el projecte Decideix el teu futur ha portat aquestes propostes a les persones responsables polítiques i compartit amb les associacions juvenils per a aconseguir el major impacte possible en benefici de la joventut:

OCI

Accessible per a totes les persones: gratuït, pròxim, basat en els interessos de la joventut.

Espais de creació artística i lúdica en cadascun dels centres juvenils.

Major nombre de centres juvenils, un en cada barri, ja que hi ha barris que no tenen el seu centre de joventut i s’han de desplaçar a altres zones.

Els centres d’educació, almenys un per barri, que estiguen oberts a la joventut en horari de cap de setmana als matins, perquè puguen accedir gratis a les instal·lacions esportives.

Les entrades a concerts, teatres, espectacles de l’oferta de la Regidoria de Joventut ha de ser major, és a dir més entrades per a cada oferta ja que s’acaben prompte.

Coordinació entre els Centres Municipals de Joventut per a realitzar activitats conjuntes (festes populars on els grups de música de joves puguen tocar en altres espais, per exemple).

Transport gratuït en tota la ciutat fins als 30 anys si no té un ingrés mínim al SMI.

HABITATGE

Habitatge gratuït per a totes les persones majors de 18 anys i menors de 30 anys que així ho sol·liciten residents a la ciutat de València i no disposen de mitjans per a pagar un lloguer o un altre habitatge familiar.

Residència gratuïta per a estudiants de les Universitats en els Col·legis Majors de València.

Ajudes directes al lloguer per a les persones joves que vulguen accedir a un habitatge en règim de propietat.

La construcció d’habitatge haurà de ser destinada a un 30% de VPO de les quals el 7% siguen per a joves en règim de lloguer protegit.

Els subministraments dels habitatges de joves seran sufragats al 50% amb diners públics i l’altre 50% ho pagarà la persona si disposa de recursos econòmics per a afrontar el pagament (mínim el 80% del SMI).

La construcció de nou habitatge haurà de tindre present els Objectius de Desenvolupament Sostenible en l’edificació i en les instal·lacions per a protegir el medi ambient i fer una ciutat més ecològica.

OCUPACIÓ

Jornada laboral de 32 hores per a totes les persones que facilite la conciliació i desenvolupament personal.

Prestació per desocupació per a menors de 30 anys que siga a partir dels 3 mesos cotitzats i el període de prestació siga de la meitat al temps cotitzat.

Un Ingrés Mínim Vital per a totes les persones, especialment per a les persones joves sense ocupació ni prestacions que garantisca el sosteniment de la vida i la creació d’una vida pròpia, vinculat a processos de formació professional orientats a l’ocupació.

Regulació de la contractació a persones joves en situació de precarietat (riders i contractació temporal abusiva) que impedeixen una estabilitat.

Polítiques actives d’ocupació i Programa de Garantia Juvenil universal i amb una cobertura suficient que possibilite l’accés a l’ocupació, amb un subsidi per la seua participació per a poder emancipar-se.

Fomentar l’economia digital i els nous nínxols d’ocupació.

EDUCACIÓ

Pública, gratuïta, universal i participativa.

Els centres educatius que segreguen per qualsevol motiu a l’alumnat no podran ser subvencionats amb fons públics.

L’educació haurà de ser inclusiva i visibilitzar una societat plural i igualitària en temes com: igualtat de gènere, identitat de gènere, origen, diversitat cultural i lingüística.

Educació afectiu sexual a les aules, igual que altres àrees del desenvolupament personal que queden a la mercè de les famílies o agents socialitzadors, que siga: oberta, inclusiva, acceptació de la diversitat i plural.

Els centres educatius en els seus òrgans de govern hauran d’incloure a l’alumnat fins al 50% de la representació ja que constitueixen el públic al qual va dirigida l’educació.

Un sistema de beques que atenga les necessitats reals dels joves i arribe a tota la població que el necessita.